ИНТЕРНЕТ ВЕБСАЈТ

www.lolaudio.com

НАЛАЗИ СЕ У РЕКОНСТРУКЦИЈИ

Нова страница биће ускоро расположива!


***

Важно обавештење:

Од 1. Марта 2019. год., седиште привредног друштва налази се адреси:

ЛОЛА АУДИО д.о.о.

Виноградски венац 29/16

11032 Б е о г р а д

С р б и ј а


***


Пословна адреса на којој ће се одвијати делатност друштва
биће објављена накнадно, по завршетку адаптације објекта

***


За детаљније информације обратите се на:

е-пошта: info@lolaudio.com

или на друге адресе е-поште на домену lolaudio.com
које сте раније користили!


Телефон: +381 11 423-4734


***